ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A JEGYÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓAN

 

BP Reklám Kft. / Budapest Retro Élményközpont

 

 

Üdvözöljük a BP Reklám Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozó) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató üzemeltetésében lévő Budapest Retro Élményközpontba szóló belépőjegyek és ajándékutalványok (a továbbiakban: Belépőjegy) megvásárlásának feltételeit, módját, illetve meghatározza a Szolgáltató és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő, Vásárló, Ön vagy Látogató) közötti jogviszonyt, a keletkező jogokat és kötelezettségeket.   

A Szolgáltató a Belépőjegyek és ajándékutalványok online megvásárlásának megkönnyítése érdekében https://bpretro.com  domain néven weboldalt üzemeltet (a továbbiakban: Honlap). A Vásárló a Belépőjegy vásárlására elektronikus úton a Honlap értékesítési felületén vagy személyesen az Élményközpont helyszíni jegypénztárban jogosult nyitvatartási időben. 

 

Vásárló elektronikus úton történő vásárlás esetén a Honlap használatával, személyesen a Belépőjegy megvásárlására irányuló szándéka kifejezésével, a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A jegyrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják. A jegyrendszer működésével, vásárlási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

 

A Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt és Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

 

A Felek között a szerződés magyar nyelven jön létre.

 

A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján.

 

1.   A SZOLGÁLTATÓ/VÁLLALKOZÓ ADATAI

Cégneve: BP Reklám Kft.                              

Székhelye és postai címe: 1051 Budapest, Október 6. utca 4.  

Szolgáltató üzleti tevékenységének helye, az Élményközpont címe: 1051 Budapest, Október 6. utca 4.  

Cégjegyzékszáma: 01-09-289491        

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 24271820-2-41

E-mail címe: office@budapestretro.com

Telefonszáma: +36-70-429-9544

 

 

2.   ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

  2. 1.           A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a   magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései:

·        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);

·        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(Elker. tv.);

·        a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

·        a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

·        fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve.

 

  2. 2.        Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal és az azon megjelenő tartalmak terjesztése tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő dokumentumok, tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3.             AZ ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS SZABÁLYAI

 

  3. 1.        Vásárlót teljes körű felelősség terheli a Belépőjegy vásárlása során általa megadott adatok helyességéért és teljességéért. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve az internetes rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

 

  3. 2.        A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Megrendelőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani.

 

  3. 3.        A honlapon 18. életévét betöltött természetes személy jogosult vásárolni.

 

  3. 4.        A Belépőjegyek nem névre szólóan kerülnek kibocsátásra. 

 

  3. 5.        A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama az Élményközpont meglátogatásáig tart. A Belépőjegy tehát nem adott időpontra szól, tetszés szerinti napon felhasználható 365 napon belül.

 

4.             JEGYKIVÁLASZTÁS

  4. 1.        Vásárló tudomásul veszi, hogy az Élményközpont területére történő belépésre kizárólag érvényes Belépőjegy birtokában jogosult. Ön az alábbi Belépőjegy típusok közül választhat, amelyet azonnal meg is vásárolhat elektronikus fizetéssel:

Hétköznapokon (ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével) felhasználható, kedvezményes belépőjegyek:  

1.      Felnőtt Belépőjegy hétköznap (18 éves kor felett) – 4.800,- Ft

 

2.      Családi Belépőjegy (2 felnőtt és 1 gyermek 18 év alatt) - 12.700,- Ft

Családi kiegészítő Belépőjegy (+ 1 gyermek a Családi Belépőjegyhez) – 3.800,- Ft

 

3.      Kedvezményes Belépőjegy (65 éves kor feletti személy, 3-18 éves kor közötti kiskorú személy, diákoknak 18-24 éves kor között, csoportoknak min. 10 fő esetén) - 4.100 Ft

 

4.   Kísérő belépőjegy ( min. 10 fős csoport 1 fő pedagógus vagy idegenvezető kísérője) - 600 Ft

 

5.  Fogyatékkal élők és 1 fő kísérőjük belépője: 2.500 Ft/fő

 

A Fogyatékkal élők jegyének megvásárlásához kizárólag a honlapon felsorolt, Magyarországon kibocsájtott érvényes igazolványokat fogadjuk el, és ezen belépőjegyeket csak a helyszínen lehet megvásárolni a jogosultságot igazoló dokumentum felmutatásával.

 

Hétvégi Belépőjegy: 5.900,- Ft            

 

A 0-6 éves kor közötti gyermekek látogatása ingyenes hétvégén, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is.

Lehetőség van továbbá Ajándékutalvány vásárlására (5.000,- Ft, 10.000,- Ft, 20.000,- Ft, 35.000,- Ft és 50.000,- Ft értékben) is a Weboldalon keresztül.

  4. 2.        Korábbi Ár: árcsökkentés alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti a Weboldalon a korábbi árat. A korábbi ár a Szolgáltató által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti a Szolgáltató által a Weboldalon eladásra kínált Termékek vonatkozásában. A Szolgáltató a korábbi ár áthúzásával jeleníti meg az új kedvezményes árat, amely megjelölés arra szolgál, hogy segítse a vásárlókat az árak közötti tájékozódásban.

5.             AZ ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS MENETE

 

  5. 1.        A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára, regisztráció nélkül, így a jegyvásárlás sincs regisztrációhoz (majd belépéshez) kötve.

 

  5. 2.        Megrendelő a Honlap értékesítési felületén kiválasztja a megvásárolni kívánt Belépőjegy típusát és beállítja a darabszámát.

 

  5. 3.      Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott Belépőjegye(ke)t. Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

  5. 4.       Ha nem szeretne további Belépőjegyet vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt jegyek darabszámát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

 

  5. 5.        A megrendelési adatok (számlázási, szállítási adatok, egyéb információk) megadását követően a Megrendelő a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

  5. 6.        A vásárlás során a Megrendelőnek lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb Belépőjegyeket kiválasztani. Az ezt követő ún. „Megvásárolom” oldalon adja meg a Megrendelő a vásárláshoz szükséges adatait (számlázási, szállítási adatok, egyéb információk számlázási adatok). Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a "Fizetés" gombra. Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

 

  5. 7.        A jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja, kivéve ha a postai szállítást vagy a személyes átvételt választotta. Az e-mail kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet, amely egy teljes értékű elektronikus jegy. Az e-ticketen lévő QR kód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot az Élményközpont helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrzik.

 

  5. 8.        Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Megrendelő ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval a probléma orvoslása érdekében. Ugyanakkor felhívjuk Megrendelőink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt kifizetni.

 

  5. 9.        Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat, kivéve, ha a személyes vagy a postai átvételt választotta. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a QR kód jól olvasható.

 

  5. 10.     A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva az Élményközpontba magával hozni vagy elektronikus eszközön (mobiltelefon, tablet) felmutatni.  Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található QR kódot a Szolgáltató az Élményközpont helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

 

6.           VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

6. 1.     A jegyek vételára forintban kerül meghatározásra és az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét tartalmazza. Vásárló a vételár megfizetésére egy összegben köteles. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a vételár – nem visszamenőleges hatályú – módosítására. A Honlapon feltüntetett jegyárakon felül a Vásárlónak további költsége nem merülhet fel a vásárlási folyamat során.

 

6. 2.     A Szolgáltató bankkártyás és Széchenyi Pihenő Kártyával történő (SZÉP Kártya) fizetési módokat fogad el a Honlapon a Worldline informatikai rendszerén keresztül a Saferpay fizetési szolgáltató használatával.

 

A bankkártya és a SZÉP Kártya adatok a Szolgáltatóhoz (BP Reklám Kft.) nem jutnak el.

 

A Worldline Financial Services online fizetési platformot a Worldline Financial Services (Europe) S.A. (székhely: Atrium Business Park – 33. rue du Puits Romain, 8070 Bertrange, Luxembourg, Luxemburgi cégjegyzékszáma: B144087) fejleszti és üzemelteti.  

 

Webáruházunk részére a Worldline biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a szolgáltató fizetőoldalára – Saferpay -, így a fizetés közvetlenül a szolgáltató által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

• Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű számsor)

• Lejárati dátum ( A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám. )

• Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három számjegye {CVV2, vagy CVC2}. ( Egyes Maestro típusú kártyák nem alkalmasak internetes vásárlásra. Kérjük, ebben az esetben forduljon a kártyakibocsátó bankjához! )

 

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében a Worldline alkalmazza a 3D Secure, azaz Verified by Visa/MasterCardSecure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt a Worldline Saferpay oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód).

Amennyiben az Ön bankkártyáján aktív a VbV/MSC szolgáltatás, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatainak (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) megadását követően kártyakibocsátó bankja automatikusan átirányítja Önt a megfelelő oldalra, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

 

 

SZÉP Kártyát kibocsátó bankok, amelyek kártyáit a Szolgáltató elfogadja: K&H, OTP, MKB.

 

A SZÉP Kártyás (K&H, OTP, MKB) fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése után Önt az adott Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet SZÉP Kártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a Bank fizetési szerverén a kártya számát, kártyabirtokos jelszavát, továbbá a kártya lejárati dátumát és ellenőrző számát megadják.

A Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

6. 3.     A vételár kiegyenlítésének eredményéről a Honlap a Vásárlót automatikusan értesíti. A vételár kiegyenlítésének eredményéről szóló értesítés egyben a Szerződés létrejöttéről szóló értesítés is.
A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak.

 

6. 4.     Vételár sikertelen kiegyenlítése (kártyaszám elgépelés, elégtelen kártyaegyenleg) vagy a vételár kiegyenlítésének elmaradása esetén a Szerződés nem jön létre, azonban a Vásárló jogosult a jelen fejezetben meghatározott szerződéskötési folyamatot megismételni.

 

6. 5.     A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

6. 6.     A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a Vásárló köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 

6. 7.       A Belépőjegy(ek) kosárba helyezése nem kötelezi a Megrendelőt vásárlásra. Ha a Megrendelő nem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet vagy a kosár teljes tartalmát, azt a kosarából bármikor jogosult törölni. A kosáridő 30 perc elteltével lejár és a kosár tartalma automatikusan törlődik.

 

6. 8.       A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített   termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 

6. 9.      A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

 

6. 10.  A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

 

6. 11.     A Szolgáltató a Vásárló részére a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld.
Az elektronikus számla olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla kizárólag elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható.
A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (KBOSS.hu Kft. / Számlázz.hu, 1031 Budapest, Záhony utca 7.) útján bocsátja ki.
A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, a Vásárló jogosult egy alkalommal a számla módosítását kérni. A Vásárló – a számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel –módosítási igényét legkésőbb a számla teljesítési dátuma szerinti naptári hónapot követő naptári hónap 5. naptári napjáig jogosult a Szolgáltató ügyfélszolgálatnak office@budapestretro.hu címre) megküldött e-mail útján kérni.

 

7.           HELYSZÍNI JEGYVÁSÁRLÁS

 

7. 1.     A Vásárló az Élményközpont jegypénztárában készpénz, bankkártyás fizetés útján és SZÉP Kártyával (bármelyik zsebből) is jogosult jegyet és ajándékutalványt vásárolni nyitvatartási időben.

 

7. 2.     Amennyiben a helyszíni jegyvásárlás esetén a Vásárló számlát igényel, azt a jegypénztárban a vásárlás alkalmával köteles a pénztárosnak jelezni, a számla utólagos kiállítására nincs lehetőség. A Vásárló a kiállított számla adatait annak kiállítása folyamán köteles ellenőrizni, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

 

8.           ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG /JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA

     8. 1.     Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illeti meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut/szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, (a továbbiakban „fogyasztó”).

 

     8. 2.     Mivel a Belépőjegyek nem adott időpontra szólnak, a vásárlásra vonatkoznak az előző pontban hivatkozott Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, és ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

 

a)      Az elállási és felmondási jog (visszaváltás) a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 1. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

 

b)     Az elállási nyilatkozaton túlmenően a Vásárló köteles megjelölni az e-ticketen feltüntetett kódszámot és írásban nyilatkozni, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel.

 

c)      Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

 

9.        KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A jegyvásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kellék- és termékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

 

10.        A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTAI

 

      10. 1.    A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt az internetes rendszer és az értékesítési felület folyamatos üzemeltetése a Szolgáltatón kívül álló okból megszakadhat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a kapcsolódó Honlap hibamentes és zavartalan működéséért, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes állapotáért.

 

      10. 2.    A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás, a kapcsolódó Honlap karbantartása céljából, vagy egyéb biztonsági okból miatt minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni a Szolgáltatást.

 

      10. 3.    A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

 

      10. 4.    A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

 

      10. 5.    A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződésszegő vagy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

11.     A HELYSZÍNRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

      11. 1.    A Belépőjegyek nem névre szólóan kerülnek kibocsátásra. A Szolgáltató azonban jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a jegytípus használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a jegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

 

      11. 2.    A Belépőjegy egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, 1 főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

 

      11. 3.    Az Élményközpontot mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az Élményközpontot zavartalan látogathatóság érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt az Élményközpont még érvényes Jegy felmutatása mellett sem látogatható.

 

      11. 4.    Az Élményközpont területén kamerarendszer működik. Az rendszer használatának részleteiről a vonatkozó szabályzat és tájékoztató nyújt részletes tájékoztatást.

 

      11. 5.    A biztonsági előírásokat megszegő látogatót a Szolgáltató az Élményközpontban tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

 

      11. 6.    Amennyiben vis maior (pl. baleset, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, kijárási korlátozás vagy tilalom vagy más olyan rendkívüli, előre nem látható és elháríthatatlan akadály) következményeképpen, amely a Megrendelő, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

12.     SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 

      12. 1.    A https://bpretro.com  Honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a Honlapon megjelenő tartalmak, mint például képek, dokumentumok, logók, dizájnelemek, grafikai megoldások (a továbbiakban együtt: „tartalom”) vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató vagy a jogtulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

 

      12. 2.    A Vásárló által közölt megjegyzéseken észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató jogosult a Honlap használói észrevételeinek felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

13.     REKLAMÁCIÓ, A PANASZKEZELÉS MÓDJA

 

      13. 1.    A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, levelezési címe, elektronikus levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

 

      13. 2.    A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

      13. 3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –annak jellege szerint –mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

      13. 4.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén

a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van,

b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy

c) a jogellenes magatartást elkövették.

 

      13. 5. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

 

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

   13. 6.    Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Vásárló, amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitája van –vagyis szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van –úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán az online vitarendezési platformot is jogosultak igénybe venni. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

14.        ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

      14. 1.    A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

 

      14. 2.    A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

Jelen ÁSZF 2023. november 28.. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad.

 

 


 

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, mely nem adott időpontra szól.)

 "Címzett:

BP Reklám Kft.                             

Székhelye és postai címe: 1051 Budapest, Október 6. utca 4. .

Az Élményközpont címe: 1051 Budapest, Október 6. utca 4. 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés (jegyvásárlás) időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma vagy a vásárláshoz tartozó számla száma: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Belépőjegyet nem használtam fel.

 A fogyasztó(k) neve:                                             

A fogyasztó(k) címe:

A vásárláskor használt e-mail cím: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:…………………”